donderdag 10 mei 2012

Kwatrijnen 1 t/m 9En als hij nu terugkomt, wat moet ik hem dan vragen,
hoe kan ik onder drang de dreiging in zijn blik verdragen,
de mensen spreken van zijn komst, en zijn dat dan geruchten,
of maak ik mij gereed voor hem, zijn vuur en donderslagen?

..........

Het is technisch weer en nodig tijd voor onderhoud.
We harken zuchtend bladeren en we zagen kachelhout.
We moeten wel; het leven is een lastig tijdverdrijf.
We maken werk van het bestaan en worden vegend oud.

..........

 
Het zoete leven

Zou kunnen spreken van een zwermend speels bestaan
met dansen rond de honingpot in eigenwaan,
een aangenaam en luchtig treffend zoet vermaak
gedrenkt, gedoopt, genopt en straal ontdaan.

..........

 
Hij schrijft zichzelf in klad gewrocht en voor de vuist
en spatelspat verwachting weg als koude pap.
Omzeilt de vuilnisbakbepaling als onjuist,
betrapt het goed begrip geformuleerd als ginnegap

..........

Voortgang 

De worm van tijd verteert gestaag in mij
gewelven voor de ruimte van de waan.
Zo groeit de eigenliefde in de holte aan:
delirium zonder grenzen, nijd als razernij.

..........

Speurt over alle hoogtepunten heen
de rust die wacht en pakt dan weer meteen
de snelheid na het schielijk dalen voor
de aanloop helling óp zoals voorheen.

..........

Gegist bestek

Logt de woorden op hun snelle vaart,
peilt betekenis op zijn juiste aard
en laat zich naar momenten drijven
helder, uitgepikt en onvervaard.

..........

 
Schrijft in zijn momentopnames
geen wervende reclames
maar beduidt de flukse gang
van knap charmante dames.

............

Lotgevallen


Trekt parmantig de registers open
oliet de transmissie, poetst de knopen
let op kieren en verjaagt de roeken
gaat bevallig in de lommer lopen.

..........
Geen opmerkingen:

Een reactie posten